Nasza witryna korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies zależą od ustawień Twojej przeglądarki które możesz zmienić w każdym momencie

Biura rachunkowe

BR1 1comarch optima m 1Comarch ERP Optima to zintegrowane rozwiązanie dzięki któremu możecie Państwo usprawnić proces zarządzania Biurem Rachunkowym lub Kancelarią Doradztwa Podatkowego. System informatyczny Optima przyspieszy obsługę Państwa klientów. Dzięki specjalistycznym modułom jakim jest moduł Biuro Rachunkowe, czy Pulpit Menadżera, przeznaczonym wyłącznie dla biur rachunkowych, służącym do lepszej organizacji pracy w biurze, umożliwiając w znacznym stopniu zastąpienie mechanicznych, często odtwórczych czynności poprzez ich automatyzację. Nadanie rekomendacji przez Stowarzyszenie Księgowych potwierdziło docenianą od lat przez Użytkowników wysoką jakość programu. Comarch ERP Optima uzyskał Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości.

BR1

 

Biuro Rachunkowe - wersja dla Biura Rachunkowego

Comarch ERP Optima moduł Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy biur rachunkowych i doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę księgowego w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych klientów. Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a księgowy może rozpocząć pracę dla różnych klientów bez konieczności dodatkowego logowania. Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Biuro Rachunkowe zyskujecie Państwo:

• możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa i wykonania konwersji dla wielu baz danych,
• możliwość tworzenia wielu raportów, które są pomocne zarówno
w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem,
• możliwość wykonywania operacji seryjnych.

BR2

 

Księga Podatkowa - wersja dla Biura Rachunkowego

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa BR pozwala biurom rachunkowym na łatwą obsługę księgową firm oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Moduł jest zawsze zgodny z aktualnymi przepisami. Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa), program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzona informacja jest następnie przetwarzana i pozwala na przygotowanie i wydrukowanie lub złożenie w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, takich jak VAT-7, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, PIT-4R oraz PIT-28. Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa Biur Rachunkowe zyskujecie Państwo:

• bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
• automatyczne księgowanie dokumentów z innych modułów do KP,
• możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
• możliwość wysyłania e-deklaracji,
• rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu.

BR3

 

Księga Handlowa - wersja dla Biura Rachunkowego

Comarch ERP Optima Księga Handlowa BR to moduł pozwalający biurom rachunkowym na obsługę firm w formie pełnej księgowości zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest usprawnienie pracy dzięki automatyzacji procesu księgowania, ewidencjonowania VAT-u oraz możliwości wydruków i przesyłania elektronicznych deklaracji. Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa Biuro Rachunkowe zyskujecie Państwo:

• bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
• oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych,
• możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
• możliwość wysyłania e-deklaracji,
• możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów.
• możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie).

BR4

 

Środki trwałe – wersja dla Biura Rachunkowego

Comarch ERP Optima Środki trwałe BR pozwala biurom rachunkowym na prowadzenie dla klientów ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki modułowi możliwe jest tworzenie planów amortyzacji, automatyczne księgowanie odpisów amortyzacyjnych, rejestrowanie historii środka trwałego. Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe Biuro Rachunkowe zyskujecie Państwo:

• oszczędność czasu dzięki możliwości zbiorczego naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz automatycznemu księgowaniu dokumentów takich jak: otrzymanie, amortyzacja, ulepszenia, likwidacji,
• możliwość analizowania środków trwałych w ujęciu historycznym.

BR5

 

Kadry i Płace – wersja dla Biura Rachunkowego

Comarch ERP Optima Kadry i Płace BR umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Zapewnia pracę zawsze zgodną z aktualnymi przepisami oraz: współpracuje z programem Płatnik, nalicza i drukuje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS i deklaracje, zapewnia obsługę korekt list płac, umożliwia wysyłanie e-eklaracji do US. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Kadry i Płace Biuro Rachunkowe zyskujecie Państwo:

• możliwość zawierania umów z pracownikiem na dowolnie wybraną formę zatrudnienia,
• łatwość prowadzenia przejrzystej ewidencji pracowników zatrudnionych na kilku etatach,
• pełną kontrolę nadgodzin pracowników, dzięki automatycznemu rozliczaniu nadgodzin,
• bezproblemową współpracę z programem Płatnik oraz SOD – offline,
• dużą elastyczność w definiowaniu i naliczaniu wynagrodzeń pracownikom, uwzględniających różnorodne dodatki płacowe,
• oszczędność czasu dzięki funkcji seryjnego wprowadzania zmian na kartotekach pracowniczych, a także poprzez seryjne naliczanie deklaracji np. PIT-11, PIT-40,
• dostępność wszelkich formularzy związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika.

BR6

 

Analizy Business Intelligence - wersja dla Biura Rachunkowego

W każdej firmie decyzje muszą być podejmowane szybko i precyzyjnie. Moduł Analizy Business Intelligence dla Biur Rachunkowych, to nieocenione narzędzie analityczne zapewnia dostęp do prawie 100 najpotrzebniejszych raportów o działalności całej firmy. Ponadto umożliwia błyskawiczne stworzenie dowolnej analizy na podstawie gromadzonych w systemie danych. W wersji dla biur istnieje możliwość tworzenia raportów na wielu bazach firmowych jednocześnie. Ułatwia to i przyspiesza pracę. Raz przygotowany raport, np. należności nierozliczonych może zostać wysyłany do wszystkich zdefiniowanych w programie klientów biura, dla każdego klienta zawiera tylko jego dane. Jeżeli biuro prowadzi księgowość danej firmy, ma dostęp do danych sprzedażowych, faktur itp. to dodatkowo może się wyróżnić spośród innych biur, wprowadzając dla swoich klientów raportowanie np. ich stanu zapasów czy trendu sprzedaży produktów. Tworzenie raportów na wielu bazach jest użyteczne również dla biur, które mogą teraz przedstawić na jednym zestawieniu dane klientów z wielu baz danych, bez konieczności przełączania się pomiędzy nimi. Przykładowo można sprawdzić, ile w sumie u wszystkich klientów pozostało nam jeszcze operacji nierozliczonych. W Comarch ERP Optima Analizy BI można także tworzyć własne raporty. Funkcje Comarch ERP Optima Analizy BI przydatne dla Biura Rachunkowego:

• Raporty oparte o kilka baz źródłowych - możliwość uruchamiania raportów na kilku bazach firmowych na raz.
• Wysyłanie subskrypcji z różnych baz dla każdego odbiorcy - możliwość wysyłania subskrypcji na innej bazie dla każdego odbiorcy. Za pomocą jednej subskrypcji można wysłać raporty z danymi z różnych firm dla różnych odbiorców.

BR7

 

Internetowa Wymiana Dokumentów

Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) to mechanizm, który zapewnia bezpieczny przesył dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami Comarch ERP Optima. Poprzez zastosowanie serwera wymiany danych Comarch, jako pośrednika komunikacyjnego, przesyłane dane są odpowiednio szyfrowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłu, uniemożliwiając jednocześnie nieautoryzowane usuwanie danych z serwera oraz wysyłanie na serwer. Za pośrednictwem IWD mogą być przesyłane różnego rodzaju dane zapisywane w bazie systemu Comarch ERP Optima, takie jak:

• dokumenty handlowe,
• dokumenty magazynowe,
• raporty kasowe,
• rozliczenia,
• lista pracowników,
• lista kontrahentów,
• lista banków i urzędów,
• formy płatności,
• definicje dokumentów,
• inne.

BR8

 

Pulpit Menadżera - wersja dla Biura Rachunkowego

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie prawdziwego człowieka biznesu! Moduł zapewnia: dostęp do informacji o firmie poprzez Internet, stały dostęp do informacji o przychodach, kosztach, rozliczeniach czy podatkach, gotowe analizy i raporty o obrotach, zobowiązaniach, należnościach, bezpieczeństwo prezentowanych informacji z urządzeń mobilnych. Korzystając z urządzeń mobilnych (palmtop, smartphone) i aplikacji Mobilny Menadżer, kadra zarządzająca zyskuje dostęp do raportów i analiz z każdego miejsca i o każdej porze. Wykorzystując Pulpit Menadżera zyskujecie Państwo możliwość:

• dostępu do danych firmy 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie dzięki możliwości przeglądania ich poprzez Internet,
• możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą.